Hem 2018-09-04T13:34:24+00:00

ADVOKAT MAIJA-LEENA HELLMAN

Vi erbjuder gedigen kompetens och erfarenhet. Välkommen in för ett inledande möte med en advokat.

KONTAKTA MIG

VILKA ÄR VI

Vi är en advokatbyrå med en bred erfarenhet av framförallt familjerättbrottmål, målsägandeuppdrag samt arvsrätt.

Medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan år 1991. Insatt även i finsk lagstiftning.

VAD VI GÖR

Vi ger rådgivning till våra klienter, processar eller söker förlikningslösningar med motparter, allt utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och klienternas önskemål. Vi hjälper till med att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp för våra klienters räkning.

ERFARENHET

Vi har funnits i många år, samlat på oss en stor erfarenhet och hjälpt många klienter. Vi har vårt kontor i Sala med kontakter i Västmanland, Uppland, Dalarna och Stockholm.

Vi har hjälpt många finsktalande då vi både behärskar språket och kan finsk lagstiftning.

HAR DU FRÅGOR KRING EXEMPELVIS FAMILJERÄTT, BROTTMÅL ELLER ARVSRÄTT?

Kontakta mig

VI HJÄLPER DIG.

“Vi ger rådgivning till våra klienter, processar eller söker förlikningslösningar med motparter, allt utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och klienternas önskemål.

MAIJA-LEENA HELLMAN   •   ADVOKAT

KONTAKTA OSS.

ADVOKAT HELLMAN
Kvarngatan 10 B
733 38 SALA

Telefon: 070-495 60 46