Advokat, Västerås, Uppsala, Enköping, Sala, brott, rättshjälp

Advokat Maija-Leena Hellman

Vi är en advokatbyrå med en bred erfarenhet av framförallt familjerätt, brottmål, målsägandeuppdrag samt arvsrätt.

Medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan år 1991.
Insatt även i finsk lagstiftning.

Vi ger rådgivning till våra klienter, processar eller söker förlikningslösningar med motparter, allt utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och klienternas önskemål. Vi hjälper till med att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp för våra klienters räkning.

Advokat Maija Leena Hellman kan hjälpa Er med:


  • Vårdnad om barn

Vill Ni ha hjälp med delad vårdnad hur man hanterar vårdnad om barn eller vill bara ha rådgivning på vad man skall tänka på när man skall dela på vårdnaden om barn, alternativt ensam ha vårdnaden, kan vi hjälpa Er.

  • Arvsrätt

Har Ni ett arv som skall delas eller kommer Ni inte överens om hur arvet skall fördelas kan vi hjälpa Er med att driva målet till att bara vara rådgivare. Vi hjälper även till med boutredning och bouppteckning.

  • Brottsmål

Har Ni blivit utsatta för brott och vill ha hjälp att driva ärendet eller vill få hjälp med rådgivning runt brottsmål kan vi hjälpa Er.

  • Familjerätt

Har Ni frågor runt familjerätt kan vi hjälpa Er med äktenskap, partnerskap och sambofrågor. Vi kan även se över förhållandet mellan föräldrar och barn, regler om gode män och förvaltare.

  • Rättshjälp

Vi kan hjälpa Er som inte får rättslig hjälp från annat håll. Denna tjänst gäller bara privatpersoner och i vissa fall dödsbon. Det finns ett antal kriterier som måste uppfyllas för att få rättshjälp.

  • Rättsskydd

Har Ni en tvist med en annan part och vill använda rättskyddet i Er försäkring kan vi hjälpa Er. Rättsskyddet har en hel del villkor som måste uppfyllas innan man kan använda det.
Advokat, Västerås, Uppsala, Enköping, Sala, brott, rättshjälp


Advokat, Västerås, Uppsala, Enköping, Sala, brott, rättshjälp