Advokat, Västerås, Uppsala, Enköping, Sala, brott, rättshjälp

Exempel på uppdrag


I Uppsala har vi biträtt som offentlig försvarare, målsägandebiträde och ställföreträdare för barn, i vårdnadsprocesser samt i arvsfrågor.

I Västerås har jag under tjugo år arbetat med skillsmässor och samboseparationer, likväl biträtt i brottmålsprocesser.

I Stockholm har jag under tjugofem år drivit familjerättsliga processer.
Advokat, Västerås, Uppsala, Enköping, Sala, brott, rättshjälp


Advokat, Västerås, Uppsala, Enköping, Sala, brott, rättshjälp